Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.betterpoints.app/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

#mittresvalräknas

Appen är ett verktyg som genom erbjudanden motiverar fler att välja cykel, gång, buss eller tåg.