• Startsida
  • / Bakgrund till projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Bakgrund till projektet - Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet

Bildexempel

Linnéuniversitetets samarbete med Kalmar kommun kring hållbart resande började redan 2009 då kommunen och dåvarande högskolan tecknade en avsiktsförklaring. Syftet var att man skulle utreda olika platser för en samlad lokalisering av det blivande Linnéuniversitetet i Kalmar. Ett stadsintegrerat universitet med fokus på tillgänglighet och hållbarhet var redan från början viktiga kriterier.

Placering i Ölandshamnen

Efter många års organisk tillväxt av medarbetare och studenter var högskolan som mest förlagd på 18 olika fysiska adresser runt om i staden. 2010 sker en sammanslagning med Linnéuniverstetet i Växjö och 2015 tas beslut om att bygga ett nytt campus i Kalmar, med målsättningen att universitetets samtliga verksamheter i Kalmar skall inrymmas under ett tak. De tre ledorden för ambitionen är stadsnära, havsnära och kommunikationsnära varmed platsen nere i den centrala gästhamnen, bredvid centralstationen, pekas ut.

Nya resvanor krävs - projektet tar form

2016 bildade Linnéuniversitetet tillsammans med Kalmar och Växjö kommuner ett partnerskap som sökte medfinansiering via Regionalfonden om en förstudie för hållbara resor till och från campus i Växjö och det framtida Universitetskajen i Kalmar. Bakgrunden var att samlokaliseringen innebär helt nya förutsättningar för resor till och från universitetet, liknande de i Växjö. Med en gemensam adress för universitetet i Kalmar kommer ett stort antal studenter och anställda att rymmas på en relativt liten yta, vilket kräver nya resvanor där hållbara transportslag blir viktigare. I förstudien skapades en bild av pendlarflöden som leder till Universitetskajen. Man fick också en nulägesbeskrivning av resvanor hos universitetets studenter och medarbetare.

Förstudien låg till grund för en ansökan om ett större treårigt genomförandeprojekt kring hållbart resande, denna gång i form av ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun. 2018 lämnades ansökan in till Regionalfonden och i december samma år beviljades medfinansiering. Projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet kunde starta.

Projektet pågår till 2022, men målsättningen är att det sätter igång aktiviteter och höjer kunskapen kring hållbart resande, som får avtryck lång tid framöver. Många studenter och medarbetare är våren 2019 på plats i de nya lokalerna i Universitetskajen och i slutet av 2020 kommer alla att vara inflyttade.

Fler sidor inom hållbara resval

Om projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Aktiviteter

Aktiviteter för Hållbara resval

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022
Publicerad: 8 april 2019