Invigning av cykelgarage

Måndagen den 18 januari öppnades det nya cykelgaraget på Linnéuniversitetet, under hus Culmen.

Syftet är att främja hållbart resande till och från Kalmar stadskärna och garaget är tillgängligt för alla.

Publicerad: 21 januari 2021