Detta vet vi om Kalmarbornas resande

Bild

Hösten 2019 genomförde projektet Hållbara resval en enkätundersökning för att kartlägga invånarnas resande i Kalmar. Av de 2319 personer som deltog i undersökningen var många villiga att ändra till ett mer hållbart resande till och från jobbet.

Avsändare till enkätundersökningen var Linnéuniversitetet och Kalmar kommun tillsammans.

– Vi gjorde undersökningen som en nulägesanalys under hösten för att få ett grundvärde för resorna i Kalmar i början av projektet. Sedan kommer vi att göra en likadan undersökning i slutet av projektet. Vi har en förhoppning om att se en skillnad i människors val av resor till mer hållbara alternativ, säger Stina Alriksson, universitetslektor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet.

”Väldigt roligt att så många deltog”

Fokus för undersökningen har varit människor som har sin arbetsplats i centrala Kalmar, men enkäterna har delgett svar från hela Kalmar kommun.

– Det var väldigt roligt att så många deltog och vi har fått ett heltäckande underlag för hela Kalmar kommun, säger Stina Alriksson.

Enkätfrågorna var delvis faktafrågor om personens boende, familj och antal bilar i hemmet. Men det fanns även frågor om avståndet mellan personens hem och arbete och hur man tar sig däremellan.

Lite grovt kan man säga att om man utgår från resorna i kilometer så sker en tredjedel med bensinbil, en tredjedel med dieselbil och en tredjedel med mer hållbara resval som buss, tåg, cykel, gång och bilar med alternativa drivmedel. Projektets målsättning är att förändra det här förhållandet så att andelen hållbara resor ökar.

Nästan 40 procent är villiga att ändra sitt beteende

Resultatet i undersökningen var synonymt med tidigare forskning. Resultatet innehöll även många positiva tendenser till förändring. Nästan 40 procent är villiga att minska sin bilanvändning.

– På frågan om personens inställning till bilåkande var det många som faktiskt var villiga att ändra sitt beteende. Där har vi ju målgruppen vi jobbar för.

Mycket i resultatet stämmer med tidigare forskning; kvinnor tenderar att vara mer villiga att byta resesätt medan män är något mer låsta vid bilen till exempel. På det stora hela ligger Kalmarborna normalt till jämfört med andra undersökningar, säger Stina Alriksson.

Publicerad: 17 augusti 2020