• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Konferens om Hållbara resval i framtidens Kalmar hölls på Linnéuniversitetet

Konferens om Hållbara resval i framtidens Kalmar hölls på Linnéuniversitetet

Bild

Igår, måndag 20/5, hölls första konferensen i projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet. Temat för dagen var ”Nya resmönster i framtidens Kalmar” och hölls i det nybyggda, hållbara huset ”Hus Vita” på Linnéuniversitetet.

Bo Bergbäck, rektorsråd på Linnéuniversitetet inledde dagen tillsammans med Mattias Adolfson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun. De båda berättade om samverkan mellan universitetet och Kalmar kommun och hur man nu med en gemensam lokalisering för universitetetet vill uppmuntra studenter och medarbetare samt övriga resenärer in till centrala Kalmar att resa hållbart. Mattias berättade att man förväntar sig en befolkningsökning av 1000 personer om året i Kalmar och i och med detta också ungefär 400 nya bilar. Förtätningen av stadskärnan gör att alla behöver tänka till och välja hållbart och framför allt smidigt.

Dagens moderator var Gustav Stenbeck – miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Han förklarade att steget mellan de båda egentligen inte är så långt… ”Båda är korkade nog att tro att de kan förändra världen”. Deltagarna på konferensen fick böja med att ge varandra massage för en riktigt bra start på dagen.

Jessica Viktorsson från A Win Win World berättade om finessen med nudging, att ”knuffa” människor i rätt riktning så att det blir lätt att göra rätt. Jessica berättade bland annat om hur viktigt det är att ta vara på nystartseffekten, till exempel är det lättare att förändra beteenden när det händer något i livet, såsom att man blir sambo, en flytt eller att man får barn.

Projektledarna för Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg Maria Persdotter-Isaksson och Per-Åke Andersson berättade om hur de driver sitt 3-åriga projekt i Kronobergs län. Här finns åtskilliga beröringspunkter för projektet som nu ska genomföras i Kalmar och istället för att uppfinna hjulet kan vi till del använda oss av verktygslådan som de har arbetat fram. Projektet är halvvägs och man genomför just nu de aktiviteteter som planerats för under början av projektet. Bland annat har man pimpat busskurer, köpt in hållbara transportmedel för utlån med mera.

Robert Dahlström och Per Ålind berättade om mobility management och arbetet med Kalmar kommuns så kallade ”SUMP”– Sustainable Urban Mobility Plan. Förtätningen av staden gör att vi får fler människor på en reducerad yta och förändringen i folks beteenden måste gå i etapper. Människor behöver gå i vad de kallade ”förändringstrappan”.

Universitetsadjunkt Elin Voxberg berättade om den studie hon gjorde 2016 som en del av sin C-uppsats på Linnéuniversitetet. Studien kartlade studenters resvanor. Elin hade ställt frågan till såväl studenter på campus som de som pluggade på distans. Märkvärt i studien var att genomsnittsstudenten flyttat 30 mil från sin hemort och att man 17 gånger per termin åkte tillbaka hem. Här finns det potential för nudging åt rätt håll!

Stina Alriksson som är universitetslektor i miljövetenskap på Linnéuniversitetet berättade om vad som styr beteenden. Vanor, attityd, den egna personligheten, vad andra gör och vad andra tycker är väldigt viktigt när det kommer till attitydförändring. Stina nämnde goda exempel där nudging funkar! Det är ingen idé att komma med pekpinnar, alla vet att man borde cykla mer, men ändå är det inte så många som gör det. Det är många faktorer som spelar in.

Dagen fortsatte med en workshop där alla deltagare delades in i grupper och fick diskutera kring vad som skulle kunna påverka oss att göra hållbara resval framöver och vad till exempel arbetsgivare kan göra för att bidra till attitydförändring.

Moderator Gustav Stenbeck avslutade genom att sammanfatta dagen som var fylld av inspirerande föreläsningar och idéutbyten och ett första steg mot projektets mål att öka antalet hållbara transporter till och från Kalmars stadskärna och Linnéuniversitetets nya lokaler.

Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Publicerad: 21 maj 2019