Inbjudan till konferensen är utskickad!

Den 20/5 kommer första inspirationsdagen i projektet Hållbara resval i Kalmar Linnéuniversitetet att hållas.

Programmet för dagen

08.45-09.15 Registrering och mingel

09.15-09.30 Välkommen!
Moderator Gustav Stenbeck hälsar välkommen tillsammans med rektorsråd Bo Bergbäck och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Mattias Adolfsson.

09.30 -10.00 Vad är hållbarhet?
Gustav Stenbeck ger sin syn på hur nya lösningar möjliggör mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur genom tillgångsekonomin och fossilfria transporter i centrum. Hur kommer morgondagens mobilitet i städer kommer se ut, för både människor och gods. och hur tänker regioner kring mobilitet? Gustav kommer att ge exempel från olika delar i världen där projekt verkligen lyckats och andra där det verkligen misslyckats.

10.00-10.45 Nudging för hållbara resvanor
Hur kan vi hjälpa människor på traven och underlätta hållbart resande? Jessica Viktorsson, kursansvarig på Nudging Sweden och projektkoordinator på A Win Win World lär oss vad begreppet nudging innebär, ger konkreta exempel på framgångscase och vanliga missuppfattningar, samt berättar hur vi kan applicera nudging i praktiken.

10.45-11.15 Fika

11.15-11.45 Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg
Projektledare Maria Persdotter-Isaksson, Region Kronoberg och projektledare Per-Åke Andersson, Energikontor Sydost AB talar om hur olika faktorer påverkar våra resval. Vad är det som möjliggör och försvårar för oss att göra val som leder till minskade utsläpp från transporter? Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg har tagit fram och presenterar projektets verktygslåda som tagits fram för att puffa kommunerna och företagen i önskad riktning.

11.45-12.15 Mobilitetsfrågor i Kalmar
Kalmar stad växer i rask takt samtidigt som staden förtätas. Detta ställer krav på stadsutvecklingen att möta behovet av fler människor på en reducerad yta. Kalmar är ett sydostsvenskt kommunikationsnav som agerar motor i den regionala tillväxten. Projektledare för Hållbara transporter Robert Dahlström, Kalmar kommun och Per Ålind, konsult inom regionala transporter och infrastruktur, gör ett nedslag i Kalmars pågående arbete med hållbar mobilitet och lyfter fram HYR-konceptet (Hälsofrämjande-Yteffektiva-Resurssnåla transportsslag).

12.15-12.30 Paneldiskussion med öppna frågor

12.30-13.15 Vegetarisk lunch

13.15-13.30 Studenters resval
Elin Voxberg, universitetsadjunkt i miljövetenskap på Linnéuniversitetet berättar vad som utmärker studenters resvanor beroende på om studenterna läser på distans, har flyttat till orten på grund av studier eller bor vid studieorten från början.

13.30-14.00 Varför hoj eller kärra?
Trots att vi har kunskap om hur vi borde bete oss för att agera hållbart i vår vardag gör vi allt som oftast precis tvärtom. Stina Alriksson, universitetslektor i miljövetenskap och programansvarig för miljöanalytikerprogrammet på Linnéuniversitetet ställer frågan: vad är det som styr beteenden och hur kan vi använda den kunskapen för att ändra människors miljöbeteende?

14.00-15.00 Workshops med fika

15.00-15.30 Avslut på dagen
Moderator Gustav Stenbeck knyter samman dagen.

Senast uppdaterad: 17 april 2019
Publicerad: 15 april 2019