Aktiviteter

Resevaneundersökning

En resvaneundersökning har gått ut till vårdnadshavare i Kalmar kommuns grundskolor. Vi har fått över 1000 svar som kommer att sammanställas under hösten för att ge projektet en förståelse för hur vi idag reser till och från centrala Kalmar.

En uppföljande underskning kommer att genomföras under VT 2021 för att se resultat av projektets insatser.

Cykelparkeringar vid Linnéuniversitetet

För att hjälpa ala besökare var Hållbara resval på plats och målade gula pilar som hänvisning till cykelparkeringarna kring Linnéuniversitetet som har ökat genom att fler studenter har flyttat in i nya lokaler.

Informationsträffar

Hållbara resval bjuder in till informationsträffar kring hur vi kan samarbeta kring hållbara resval. Är ditt företag intresserade av mer information eller att delta är du välkommen att kontakta oss.

Fler sidor inom hållbara resval

Bakgrund till projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Linnéuniversitetets samarbete med Kalmar kommun kring hållbart resande började redan 2009.

Om projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 13 september 2019