Aktiviteter

Pågående aktiviteter

Appen BetterPoints

I september 2020 blev Kalmar först i Sverige med att lansera appen BetterPoints. Appen är gratis att ladda ner och loggar automatiskt resor med cykel, gång och kollektivtrafik till och från Kalmar.

Resor inom Kalmar kommun omvandlas till poäng som kan bytas in mot erbjudanden av produkter och tjänster eller doneras till välgörenhetsorganisationer. Resor inom Kalmar tätort omvandlas till vinstchanser av olika priser som lottas ut varje månad.

Partner

Du som vill vara med och bidra med erbjudanden i appen kan enkelt bli partner. Du väljer själv vad som passar din verksamhet att erbjuda användarna, till vilket värde och under vilken period erbjudandena ska gälla. Som partner syns du i appen, på vår webbplats och i vår marknadsföring. Du kan också använda appen för att marknadsföra ett erbjudande i samband med en aktivitet, till exempel ”Idag firar vi 5 år. Cykla in till oss och få en kaffe”. Det är kostnadsfritt att vara med som partner.

Är du intresserad av att veta mer om appen eller vill veta mer vad det innebär att vara partner i appen? Läs mer här eller kontakta Charlotte Kaupang, charlotte.kaupang50@kalmar.se.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare i deltagande kommuner i Kalmar län har ni möjlighet att via appen BetterPoints uppmuntra medarbetare och kollegor till ett mer hållbart och hälsosamt resande. Ni kan till exempel utmana andra organisationer och tävla om vem som reser mest hållbart och hälsosamt eller använda appeb som ett verktyg för att uppfylla ett hållbarhetsmål i den egna organisationen eller uppmuntra era medarbetare till ett mer hållbart och hälsosamt resval. Oavsett är appen helt kostnadsfri, både för dig som arbetsgivare och för användarna.

Är du intresserad av att veta mer om appen eller vill veta mer vad det innebär att delta i Arbetsgivarutmaningen? Läs mer här eller kontakta Charlotte Kaupang, charlotte.kaupang50@kalmar.se.

Tidigare aktiviteter

Busskampanj HT 2019

I samarbete med Kalmar Länstrafik tävlade Hållbara Resval ut 100 st. 30-dagars resekort inom Kalmar kommun. Målsättningen var att ge invånarna en möjlighet att prova på att pendla mer hållbart under hösten.

Resevaneundersökning

En resvaneundersökning gick ut till anställda på Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. I samarbete med projektet ”På egna ben” nådde undersökningen även vårdnadshavare i Kalmar kommun. Vi fick in över 2300 svar som har sammanställts för att ge projektet en förståelse för hur vi reser till och från centrala Kalmar.

En uppföljande undersökning kommer att genomföras under VT 2021 för att se resultat av projektets insatser.

Cykelparkeringar vid Linnéuniversitetet

För att hjälpa besökare till nya Linnéuniversitetet var Hållbara resval på plats och målade gula pilar som hänvisning till cykelparkeringarna.

Cykelbibliotek

Från juni 2020 till november 2021 erbjöd projektet ett cykelbibliotek med ellådcyklar. Lådcyklarna hyrdes ut för privat bruk för att de som ville testa på färdmedlet som i många avseenden kan vara ett alternativ till bilen. Tack vare finansiering från Vatten- och miljönämnden fortsätter cykelbiblioteket utanför projektet fram till oktober 2023.

Hållbarhetscafé

I oktober 2020 anordnade projektet ett hållbarhetscafé i Linnéuniversitetets nya lokaler.

Informationsträffar

Hållbara resval bjöd in till informationsträffar kring samarbeten kring hållbara resval.

Fler sidor inom hållbara resval

Bakgrund till projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Linnéuniversitetets samarbete med Kalmar kommun kring hållbart resande började redan 2009.

Om projektet "Hållbara Resval Kalmar Linnéuniversitetet"

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022
Publicerad: 13 september 2019